top of page

צור קשר

היכרויות יהודיות באינטרנט

אנא צור קשר עם Neshamas Connect עם כל משוב חיובי או ביקורת בונה. אל תהססו לדווח על התנהגות בעייתית. הקפד לצלם צילום מסך של כל הודעה שנראה לך בלתי הולמת.

Neshamas Connect שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברות לפי שיקול דעת המנהלים בשל התנהגות שנחשבת כלא הולמת. התנהגות בלתי הולמת כוללת בין היתר: תמונות זימה, שפה תוקפנית או אי כיבוד גבולות של חבר אחר. ביטול חברות על ידי המנהל אינו ניתן להחזר. 

תודה! נחזור אליך בהקדם האפשרי!
bottom of page